Přejít k obsahu


Software for determination of stability of rigid body system

Citace:
VALDMANOVÁ, L., ČECHOVÁ, H. Software for determination of stability of rigid body system. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for determination of stability of rigid body system
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Linda Valdmanová , Ing. Hana Čechová Ph.D.
Abstrakt CZ: Program je určen k výpočtu sil generovaných ve svalech při snaze udržet lidské tělo v dané zatížené pozici. Pro výpočet byl vyvinut model lidského horní končetiny, který se skládá z tuhých těles (představujících kosti) a ze všech hlavních svalů. Tuhá tělesa jsou spojena rotačními klouby. Svaly jsou fixovány k příslušným segmentům. Vstupními daty programu jsou vlastnosti segmentů, svalů a vnějších zatížení. Data jsou zadávána pomocí textových souborů. Výstupními parametry jsou pak svalové síly a vizuální podoba modelu. Program je vytvořen v programovacím jazyce Python a je připraven pro rozšíření na celý model lidského těla.
Abstrakt EN: Presented software is developed for determination of muscle forces generated to keep a given loaded position of a human body. The implemented human model consists of rigid segments representing bones and of all major muscles. The segments are connected by rotational joints. The muscles are fixed to the segments. Input data of created software are set by formatted text files including segments, muscles and external loads parameters. Outputs data are values of muscle forces and a visual appearance of human model. The software is implemented in the Python programming language, and it is ready for upgrade to whole body model.
Klíčová slova

Zpět

Patička