Přejít k obsahu


Laserové kalení robotizovaným HPDD laserem

Citace:
HONNER, M., SOUKUP, O., HRUŠKA, M., VOSTŘÁK, M. Laserové kalení robotizovaným HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser quenching by robotized HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Matěj Hruška , Ing. Marek Vostřák
Abstrakt CZ: Jedná se o poloprovoz nového laserového technologického systému pro povrchové kalení strojních součástí využitím robotizovaného HPDD laseru. Výsledek typu poloprovoz vznikl s podporou grantu SGS-2010-083. Po tom, co byl v roce 2010 dokončen vývoj prototypu robotizovaného laserového systému pro povrchové tepelné zpracování materiálů (s 4 kW HPDD laserem), proběhlo v roce 2011 zpracování metodiky laserového tepelného zpracování povrchů a úspěšné poloprovozní ověření jeho funkčních vlastností formou výroby řady prototypů různých strojních součástí (čepy, kladky, hřídele, formy, tvárnice, hřebeny, ...). Během této činnosti byly poloprovozně ověřeny technické parametry systému a následně je systém využíván pro malosériovou výrobu.
Abstrakt EN: The pilot plant of new laser technological system for surface quenching using robotized HPDD laser. The pilot plant has been developed with support of grant SGS-2010-083. After the development of the prototype of the robotized laser system for surface heat treatment of materials (with 4 kW HPDD laser) in 2010, a methodology for laser heat treatment of surfaces has been developed and successfull pilot plant verification of its functional properties by processing of prototypes of various machine components (pivots, sheaves, shafts, moulds, combs,...) has been conducted. During this activity the technical parameters of the technological system has been successfully tested and further the system is used for small series production.
Klíčová slova

Zpět

Patička