Přejít k obsahu


Technologie povrchového kalení hřebenů HPDD laserem

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení hřebenů HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for surface quenching of combs by HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu hřebenů z oceli 14140.6 využitím HPDD laseru. Tyto hřebeny slouží jako součást mechanismů pro manipulaci s těžkými břemeny. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypů (Ob606826, 605939 a 606287). Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of surface processing of combs made from steel ČSN 14140.6 using HPDD laser. The combs are used to manipulate of heavy elements. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototypes (Ob606826, 605939 a 606287). Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička