Přejít k obsahu


Technologie povrchového kalení ložiskových pouzder HPDD laserem

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení ložiskových pouzder HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for surface quenching of bearing cages by HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu ložiskových pouzder z oceli 12050.9 pomocí HPDD laseru. Tato ložisková pouzdra slouží jako součást mechanismu rotorů. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypů součástí (OB169567, OB613966, OB169611). Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of surface processing of bearing cages made from steel ČSN 12050.9 using HPDD laser. The bearing cages are used as part of rotor mechanisms. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of three prototypes (OB169567, OB613966, OB169611). Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička