Přejít k obsahu


Technologie povrchového kalení hřídelí HPDD laserem

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení hřídelí HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for laser quenching of shafts by HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu hřídelí z oceli 15241 využitím HPDD laseru. Tyto hřídele se používají jako součásti mechanismu obráběcích systémů. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypu součásti (UP303247). Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of laser surface processing of shafts made from steel ČSN 15241 using HPDD laser. The shafts are used as parts of machining systems. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece (UP303247). Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička