Přejít k obsahu


Technologie povrchového kalení volných kladek HPDD laserem

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení volných kladek HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for surface quenching of clear sheaves by HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu volných kladek z oceli 12050 pomocí HPDD laseru. Tyto kladky slouží jako součást mechanismu pro otáčení těžkých částí rotoru. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypů součástí (UP303855, UP303879, UP303874). Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of laser surface processing of clear sheaves made from steel ČSN 12050 using HPDD laser. The SHEAVE CLEAR is a part of instrumental to spin heavy elements of rotors. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of prototypes of the workpieces (UP303855, UP303879, UP303874). Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička