Přejít k obsahu


Technologie povrchového kalení upínek HPDD laserem

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení upínek HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for surface quenching of clamps by HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu upínek s označením z oceli 12050 na HPDD laseru. Tyto upínky slouží jako nástroj k preciznímu upínání dílů. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypů součástí (4221684, 4221691, 4222178, 4222178, 4222217, 4220490, 4221236). Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of laser surface processing of clamps made from steel ČSN 12050 using HPDD laser. The CLAMP is used to clamping of segments. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of prototypes of the workpiece (4221684, 4221691, 4222178, 4222178, 4222217, 4220490, 4221236). Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička