Přejít k obsahu


Technologie povrchového kalení čepů HPDD laserem

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., HONNER, M. Technologie povrchového kalení čepů HPDD laserem. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for surface quenching of pivots by HPDD laser
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu ČEPU s označením 4219982 z oceli 12050. Tento vagonový závěs slouží jako součást obráběcího mechanismu. Navržená technologie zahrnuje specifikaci procesních parametrů (aktivní diodové moduly, procesní zářivý výkon, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, použitá optika) a algoritmus zpracování (řízení průmyslového robota a laserového zdroje). Funkčnost technologie byla ověřena výrobou prototypu součásti (4219982, 4220582). Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu.
Abstrakt EN: The new technology of laser surface processing of pivots made from steel ČSN 12050 by HPDD laser. The PIVOTs are used as a part of a machining tool. The proposed technology covers specification of processing parameters (active diode modules, process power, processing speed, laser spot width, used optics) and algorithm of processing (control of industrial robot and laser source). Functionality of the technology has been verified by manufacturing of prototypes of the workpiece (4219982, 4220582). Further the technology has been released into serial production.
Klíčová slova

Zpět

Patička