Přejít k obsahu


Prototyp otočného čepu LK LO 519324

Citace:
HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp otočného čepu LK LO 519324. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of PIVOT LK LO 519324
Rok vydání: 2011
Název zdroje: ŠKODA TVC s.r.o.
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Marek Vostřák , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je ČEP OTOČNÝ LO 519324 sloužící jako čep kolejových vozidel. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu.
Abstrakt EN: The prototype is a PIVOT no. LO 519324 used as a pivot of track vehicles. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now a technology of high-frequency hardening has been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimization of thermal-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in application.
Klíčová slova

Zpět

Patička