Přejít k obsahu


Prototyp volné kladky LK Ø400 č. UP303855

Citace:
HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp volné kladky LK Ø400 č. UP303855. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of SHEAVE CLEAR LQ Ø400 no. UP303855
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Unit Plus s.r.o.
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Marek Vostřák , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je KLADKA VOLNÁ Ø400 č. UP303855 sloužící jako součást mechanismu pro otáčení těžkých částí rotorů. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie kalení plamenem. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu.
Abstrakt EN: The prototype is a SHEAVE CLEAR Ø400 no. UP303855 instrumental to spin heavy elements of rotors. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now a flame hardening technology has been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in application.
Klíčová slova

Zpět

Patička