Přejít k obsahu


Prototyp tvárnice LK č. 443

Citace:
HRUŠKA, M., SOUKUP, O., VOSTŘÁK, M., HONNER, M. Prototyp tvárnice LK č. 443. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of INJECTION MOULD LQ no.443
Rok vydání: 2011
Název zdroje: MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Ondřej Soukup , Ing. Marek Vostřák , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je TVÁRNICE č.443 sloužící jako vstřikovací forma. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie kalení v ochranné atmosféře. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu.
Abstrakt EN: The prototype is a INJECTION MOULD no. 443 instrumental to production elements of plastic. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now a technology of quenching in protective atmosphere has been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in application.
Klíčová slova

Zpět

Patička