Přejít k obsahu


Zařízení pro měření teplotních závislostí spektrální emisivity povlaků

Citace:
VACÍKOVÁ, P., HONNER, M. Zařízení pro měření teplotních závislostí spektrální emisivity povlaků. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Instrument for the measurement of temperature dependence of spectral emissivity of coatings
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petra Vacíková , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které umožňuje měřit absolutní a relativní teplotní závislosti spektrální emisivity povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Pro měření spektrální závislosti povlaků systém využívá FTIR spektrometr, vysokoteplotní černé těleso, termovizní kameru, výkonný laser a další optomechanické komponenty. Požadované teploty vzorku je dosaženo regulací výkonu laseru. Měřený vzorek je umístěný v držáku na X-Y-Z polohovatelném mechanismu. Povrchová teplota vzorku je snímána termovizní kamerou. Absolutní spektrální závislost emisivity povlaků je měřena FTIR spektrometrem vůči černému tělesu umístěnému proti měřenému vzorku. Výběr mezi vzorkem a černým tělesem je proveden rotačním parabolickým zrcadlem. Relativní spektrální závislost emisivity je získána proti povlaku se známou pásmovou emisivitou.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument serves for the measurement of absolute and relative thermal spectral dependence of emissivity of coatings. The function sample has been developed in the framework of FR-TI1/273 project. The system utilizes a FTIR spectrometer, high temperature blackbody, infrared camera, high power laser and other optomechanical components. The required temperature of the sample is achieved by laser power control. The sample is placed into the holder that is located on X-Y-Z positioning mechanism. The surface temperature of the sample is recorded by infrared camera. Absolute spectral dependence of emissivity of coatings is performed using by FTIR spectrometer in comparison with a blackbody. The blackbody is situated in opposite with the sample. The choice between the sample and the blackbody is made by rotating parabolic mirror. Relative spectral dependence of emissivity is evaluated in comparison to the coating with known band emissivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička