Přejít k obsahu


Laserové zařízení pro vysokoteplotní ohřev vzorků pro měření optických vlastností povrchů

Citace:
HONNER, M., MARTAN, J., KUČERA, M. Laserové zařízení pro vysokoteplotní ohřev vzorků pro měření optických vlastností povrchů. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Laser instrument for high-temperature heating of samples for the measurement of optical properties of surfaces
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, které slouží k vysokoteplotnímu ohřevu vzorků v různých metodách měření optických vlastností povrchů. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Systém využívá 400W vláknový laser se skenovací hlavou. Skenovací hlava s příslušenstvím (chlazení, expandr) je umístěna na samostatné optické lavici. Vhodnou volbou prostorového a časového průběhu laserového paprsku po zadní straně vzorku je dosažen jeho homogenní ohřev, požadované teploty vzorku pak volbou výkonu laseru. Ohříván je vždy jeden vzorek umístěný na X-Y-Z polohovatelném mechanismu, který zabezpečuje přesné nastavení polohy měřeného povrchu do ohniska měřicího systému. Poloha ohniska je vizualizována kombinací dvou laserových diod. Časový průběh teplotního pole měřeného vzorku je zaznamenáván termovizní kamerou ovládanou z řídicího počítače.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument serves for high-temperature heating of samples for various methods of measurement of surface optical properties. The function sample has been developed in the framework of FR-TI1/273 project. The system utilizes a 400W fiber laser with a scanning head. The scanning head and accessories (cooling, expander) are situated on the detached optical bench. Homogenous heating of the sample is achieved by the suitable choice of the spatial and time running laser beam over back side of the sample, the required temperature of the sample is made by the choice of the laser power. Only one sample is heated. This sample is located on the X-Y-Z positioning mechanism that makes precise adjustment of measuring surface location into the focus of the measuring instrument. The focus position is visualized by two laser diodes. The evolution of temperature field of the measured sample is recorded by infrared camera controlled from the PC.
Klíčová slova

Zpět

Patička