Přejít k obsahu


Funkční vzorek 400 W laserového systému pro řezání

Citace:
VOSTŘÁK, M., HRUŠKA, M., KUČERA, M., HONNER, M. Funkční vzorek 400 W laserového systému pro řezání. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of 400 W laser system for cutting
Rok vydání: 2011
Název zdroje: LINTECH, spol. s r.o.
Autoři: Ing. Marek Vostřák , Ing. Matěj Hruška , Ing. Martin Kučera , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového zařízení, které slouží k laserovému řezání. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu smluvního výzkumu s podporou projektu SGS-2010-083. Systém využívá 400 W vláknový laser vyzařující na vlnové délce 1070 nm. Laserový svazek je veden optickým vláknem do řezací hlavy, která je připevněna k průmyslovému robotu. Systém lze použít k řezání různých materiálů, např. kovů nebo plastů, o maximální tloušťce několika milimetrů. Provedení řezu ovlivňuje vhodná volba procesních parametrů, především výkon laseru, procesní rychlost, vzdálenost řezaného materiálu od trysky a tlak pracovního plynu. Výsledek byl vyroben, na zkušebně ověřeny jeho vlastnosti a prostřednictvím smlouvy o dílo byl prodán zákazníkovi.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument serves for laser cutting. The function sample has been developed in the framework of contractual research project with support of SGS-2010-083 project. The system utilizes a 400W fiber laser emitting at the wavelength 1070 nm. Laser beam is guided through optic fiber to cutting head, which is mounted to industrial robot. It is usable for cutting of variety of materials, including metals or plastics, of a maximum thickness several millimeters. Performance of the cut is influenced by suitable choice of process parameters, mainly a power of laser, a process speed, a distance between a material and a nozzle, the pressure of process gas. The result has been manufactured, tested in application laboratory and sold to customer.
Klíčová slova

Zpět

Patička