Přejít k obsahu


Funkční vzorek laserového systému s 600 W CO2 laserem pro řezání materiálů

Citace:
HRUŠKA, M., LANG, V., SOUKUP, O., HONNER, M. Funkční vzorek laserového systému s 600 W CO2 laserem pro řezání materiálů. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of 600 W CO2 laser system for material cutting
Rok vydání: 2011
Název zdroje: ARC-H a.s.
Autoři: Ing. Matěj Hruška , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laserového technologického systému pro řezání materiálů. Funkční vzorek vznikl v rámci projektu smluvního výzkumu s podporou projektu SGS-2010-083. Systém využívá kvazikontinuální CO2 laser o maximálním výkonu 600 W a vlnové délce 10,8 um. Laserový paprsek je fokusovaný řezací hlavou, která je vybavena optikou o fokusační vzdálenosti 125 mm. Systém byl navržen primárně ke zpracování dřevěné dýhy a polymerů. Výsledek byl vyroben, na zkušebně ověřeny jeho vlastnosti a prostřednictvím smlouvy o dílo byl prodán zákazníkovi.
Abstrakt EN: A function sample of laser system for cutting of materials is described. The function sample has been developed in the framework of contractual research project with support of project SGS-2010-083. The system uses a quasicontinual CO2 laser with maximal power of 600 W and with wavelength of 10,8 um. Laser beam is focused by cutting head with 125 mm focusing optic. The system was designed primarily for processing of wooden veneer and polymers. The result has been manufactured, tested in application laboratory and sold to customer.
Klíčová slova

Zpět

Patička