Přejít k obsahu


Funkční vzorek HŽ1 - Zařízení pro homogenní radiační ohřev tvarově složitého vnitřního prostoru.

Citace:
TESAŘ, J., HONNER, M. Funkční vzorek HŽ1 - Zařízení pro homogenní radiační ohřev tvarově složitého vnitřního prostoru.. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample HZ1 –Device for homogenous heating of inner room of complex shape.
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Tesař , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Funkční vzorek nového zařízení byl navržen a vyroben pro účely homogenníhoradiačního ohřevu tvarově složitého vnitřního prostoru. Funkčním základem zařízení je variabilní počet žárovek s velkým příkonem podle velikosti prostoru a požadované teploty. Klíčové je obarvení žárovekspeciální žáruvzdornou barvou s vysokou emisivitou (tj. i absorptivitou) a s vhodnou tloušťkou, které způsobí pohlcení světla i tepla vycházejícího z vlákna žárovky na jejím povrchu. Barva se tím ohřeje a dochází k homogennímu záření v IR oblasti z povrchu žárovky do všech směrů. Správné rozmístění žárovek v prostoru pak napomáhá dosáhnout homogenní teploty. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu MŠMT CZ.1.05/2.1.00/03.0088.
Abstrakt EN: Function sample of new instrument has been designed and manufactured for the purpose of homogeneous radiation heating of complex shape interiors. Variable number of electric bulbs with high power according to the magnitude of space and temperature is the functional base of the instrument. Painting of bulb surfaces with special high-temperature high-emissivity coating and suitable thickness is crucial for the proper function to absorb light and heat emitting by the wire at the bulb surface. The paint is heated and radiates homogeneously in IR range to all directions. Proper location of bulbs in the space contributes to ensure homogeneous temperature. The function sample has been developed in the framework of the project MŠMT CZ.1.05/2.1.00/03.0088.
Klíčová slova

Zpět

Patička