Přejít k obsahu


Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu

Citace:
RYBA, T., JIŘÍK, M., MÍRKA, H. Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu. In Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace :sborník abstraktů a přednášek. Plzeň: Euroverlag, 2011. s. 23-23. ISBN: 978-80-7177-993-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of liver parenchyma based on image processing methods
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Euroverlag
Autoři: Ing. Tomáš Ryba , Ing. Miroslav Jiřík , MUDr. Hynek Mírka Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této práce je lokalizace patologických ložisek v jaterním parenchymu v tomografických datech. Prvním krokem našeho přístupu je segmentace jater, která je prováděna automatizovanou metodou. Parenchym jater je poté podroben statistické analýze, pomocí níž jsou lokalizována patologická ložiska.
Abstrakt EN: Main goal of this work is localization of pathological objects in liver parenchyma. First step of our approach is liver segmentation which is made by automatized method. The parenchyma is thne statistically analyzed and the pathological objects are found.
Klíčová slova

Zpět

Patička