Přejít k obsahu


Právo na zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Právo na zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti. Aplikované právo, 2010, roč. 8, č. 2, s. 77-100. ISSN: 1214-4878
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Right to work and unemployment benefit
Rok vydání: 2010
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o právu na zaměstnání, zprostředkování zaměstnání a o podpoře v nezaměstnanosti. Přitom se přihlíží především k legislativním změnám, které přinesly novelizace pracovněprávních předpisů v posledních dvou letech.
Abstrakt EN: This article discusses the right to employment, job placement and unemployment benefits. It shall primarily focus on legislative changes that brought the amendment to labor laws in the last two years.
Klíčová slova

Zpět

Patička