Přejít k obsahu


Visualizator of Component applications COMAV

Citace:
ŠNAJBERK, J., HOLÝ, L., MOŠNA, P. Visualizator of Component applications COMAV. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Visualizator of Component applications COMAV
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jaroslav Šnajberk , Ing. Lukáš Holý , Bc. Petr Mošna
Abstrakt CZ: Vizualizátor komponentových aplikací ComAV nabízí inovativní přístup k vizualizaci komponentových aplikací. V první řadě umožňuje reverse-engineering těchto aplikací (vestavěna je podpora pro OSGi, EJB3 a SOFA2), který poskytuje nadstandardní množství informací oproti konkurenčním přístupům. Inovativní je použití interaktivních technik ve vizualizaci struktury a tím pádem maximalizování výhod vizualizace na PC. Použitý přístup byl publikován mj. v článku "ComAV - A Component Application Visualization Tool" na mezinárodní konferenci IVAPP 2012 v Římě. Homepage projektu je http://www.assembla.com/spaces/comav/wiki
Abstrakt EN: The ComAV component application visualization tool offers an innovative approach to visualization of component-based applications. In the first place it enables reverse-engineering of these applications which provides extended amount of information in comparison with standard tools (OSGi, EJB3 and SOFA support is included). Furthermore it uses interactive techniques in visualization of structure and thus maximizes the advantages of visualization on PC. The approach was described in an article "ComAV - A Component Application Visualization Tool" on an international conference IVAPP 2012 in Rome. Project homepage is http://www.assembla.com/spaces/comav/wiki
Klíčová slova

Zpět

Patička