Přejít k obsahu


Metody stanovení seismického ohrožení při výběru lokality pro technologická zařízení

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. Metody stanovení seismického ohrožení při výběru lokality pro technologická zařízení. In Ochrana obyvatelstva 2012. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. s. 32-34. ISBN: 978-80-7385-109-5 , ISSN: 1803-7372
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods of Seismic Hazard Assessment for Locality Selection for Technological Facilities
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Výběr vhodné lokality pro umístění technologických zařízení, jako jsou jaderné, chemické provozy a další významné objekty, je jedním ze základních kroků zajištění bezpečnosti jaderných zařízení. Stanovení seismického ohrožení konkrétní lokality lze provést na základě několika metod. V příspěvku jsou uvedeny postupy stanovení seismického ohrožení na základě mapy maximálních pozorovaných intenzit (seismické zónování) a na základě algoritmu metody založené na teorii velkých čísel (extrémů). Oba postupy jsou aplikovány na konkrétní případ - stanovení seismického ohrožení města Plzně. Na závěr jsou diskutovány kritické body spojené se získáním pravdivého výsledku, který zajistí určitou úroveň bezpečnosti pro technologické zařízení a jeho okolí, především jde o problematiku vstupních dat.
Abstrakt EN: Selection of a real locality suitable for technological facilities like nuclear and chemical plants and other significant objects is one of the basic steps of safety assurance for nuclear facilities. There are several methods that can be used for seismic hazard assessment for a real locality. The paper presents methods of seismic hazard assessment based firstly on the map of maximum observed intensities (seismic zoning) and secondly on the extreme value theory. Both approaches are applied to a real example - seismic hazard assessment of the Plzen (Pilsen) city. In the end, critical points of the assessment process, chiefly the problem of input data, are discussed to show how to reach the real result which will ensure a certain level of safety for technological facility and its surroundings.
Klíčová slova

Zpět

Patička