Přejít k obsahu


Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných textových a obrazových medicínských dat

Citace:
KLEČKOVÁ, J. Nástroje pro anonymizaci nestrukturovaných textových a obrazových medicínských dat. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tools for ananymous unstructured medical data and imaage
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Nástroje umožňující anonymizaci nestrukturovaných a obrazových medicínských dat. Kromě definovaných položek ve formátu DASTA a DICOM se velmi často vyskytují osobní údaje o pacientovi v rámci obrazové či textové nestrukturované dokumentace. Paměťová náročnost tohoto řešení je dána jednak velikostí souborů a jednak použitím různých Java knihoven potřebných pro práci s DICOM soubory či pro parserování DASTA souborů.
Abstrakt EN: Tools allow anonymous unstructured medical data and video. In addition to the items defined in the DICOM format DASTA and very often havepersonal patient data within images or unstructured text documents. The memory complexity of this solution is given by both file sizes and alsousing various Java libraries needed for working with DICOM files or for parser files DASTA .
Klíčová slova

Zpět

Patička