Přejít k obsahu


Veřejnoprávní sankce v pracovněprávních vztazích

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Veřejnoprávní sankce v pracovněprávních vztazích. In Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti. Praha: JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2011. s. 80-82. ISBN: 978-80-87109-28-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Public sanctions in labour-law relations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Problematika postihu protiprávního jednání veřejnoprávními sankcemi má své významné uplatnění i v oblasti pracovního práva.
Abstrakt EN: The issue of sanctions of the infringement by the sanctions has its importance in the field of labour law.
Klíčová slova

Zpět

Patička