Přejít k obsahu


Popis jednotlivých fází řešení lisu CKV 140/170-1A

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., RÁŽ, K., JIRÁSKO, M., VOLENA, J. Popis jednotlivých fází řešení lisu CKV 140/170-1A. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 24 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Description of press CKV140/170-1A solution phases
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž , Ing. Milan Jirásko , Ing. Josef Volena
Abstrakt CZ: Obsahem zprávy je postup úprav realizovaných v průběhu návrhu lisu CKV 140/170-1A, který byl vybrán jako představitel navrhované řady CKV 100 – 200. Cílem dokumentování postupu návrhu je např. zrychlení práce na budoucích projektech.
Abstrakt EN: The content of the report is the procedure of changes realized during designing of press CKV 140/170-1A, which was chosen as a representative of the press series CKV 100 -200. The aim of documenting of the design process is for example faster design process on future projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička