Přejít k obsahu


Above the new methods of acoustic diagnosis of vocal tone

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. Above the new methods of acoustic diagnosis of vocal tone. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research, 2011, roč. 1, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1804-7890
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Above the new methods of acoustic diagnosis of vocal tone
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní koncepce sledování pěvecké edukace vychází z knihy Resonance in Singing Donalda Graye Millera. Bádání je realizováno za pomoci softwaru VoceVista Professional (dále VVP), který analyzuje komponenty jednotlivého tónu a stanovuje fundamentální frekvenci a další, vyšší harmonické (H1, H2 atd.). Zároveň ukazuje přítomnost dalších formantů, které se podílejí na kvalitě tónu. Jednotlivé komponenty jsou kvantifikovány frekvenčně (Hz) i na základě jejich intenzity (dB). Výsledkem takto zobrazeného tónu je objektivní popis slyšeného a vizualizace složek tónů, která může pomoci při výuce zpěvu jak pedagogovi (v diagnostice hlasu), tak i studentovi při samotném studiu zpěvu.
Abstrakt EN: The modern concept of singing education is based on the book Resonance in Singing by Donald Gray Miller. The research is realized using the VoceVista Professional software, which analyzes the individual components of each tone and determines its fundamental frequency and further higher harmonics (H1, H2, etc.) It also shows the presence of other formants contributing to the quality of the tone. The individual components are quantified by their frequency (Hz) and intensity (dB). The result of the tone displayed in this manner is an objective description of the tone and a visualization of tone components that can help both singing teachers (for voice diagnostics) and students when studying singing.
Klíčová slova

Zpět

Patička