Přejít k obsahu


Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees

Citace:
HANZLÍČEK, Z., MATOUŠEK, J. Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees. In Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 55-59. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek popisuje první experimenty s konzervací hlasu pacientů s rakovinou hrtanu v rozvinuté fázi. Konečným cílem je vytvoření asistenčního řečového systému, který bude schopen "mluvit" hlasem odpovídajícím původnímu hlasu pacientů. Počáteční práce jsou zaměřeny na zkoumání využitelnosti řečových dat od pacientů s poškozeným hlasovým traktem pro účely počítačové syntézy řeči. První výsledky ukazaly, že vhodně zvolená a použitá metoda syntézy řeči je schopná naučit se nový hlas i z takto poškozených řečových dat.
Abstrakt EN: This paper describes the initial experiments on voice conservation of patients with laryngeal cancer in an advanced stage. The final aim is to create a speech-aid device which is able to "speak" with their former voices. Our initial work is focused on applicability of speech data from patients with an impaired vocal tract for the purposes of speech synthesis. Preliminary results indicate that appropriately selected synthesis method can successfully learn a new voice, even from speech data which is of a lower quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička