Přejít k obsahu


Mental hygiene problems of students in sports classes of primary schools

Citace:
MIŇHOVÁ, J., LOVASOVÁ, V. Mental hygiene problems of students in sports classes of primary schools. In School and Health 21 : Health Literacy Through Education. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 259-270. ISBN: 978-80-210-5720-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mental hygiene problems of students in sports classes of primary schools
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D.
Abstrakt CZ: Speciální příprava sportovních talentů má i svá rizika. V našem výzkumu jsme se zaměřili na problematiku neurotičnosti žáků sportovních tříd jako důsledku zvýšené zátěže, které jsou vystaveni. Realizovaný výzkum vychází z Eysenckova pojetí neuroticismu jako dispozice k neurotické poruše. Zkoumaný vzorek tvořil 615 respondentů ve věku 11-14 let, z toho 315 dětí sportovních tříd (77 dětí - plavecké třídy, 80 dětí - lehkoatletické třídy, 82 - hokejové třídy, 78 dětí - fotbalové třídy) a 300 dětí kontrolních tříd. Vyšší stupeň testového neuroticismu u žáků sportovních tříd je zřejmé odrazem zvýšené zátěže, které jsou vystaveni. Zjistili jsme, že žáci sportovních tříd jsou skutečně přetížení a že u nich často dochází k porušování zásad mentální hygieny, a to jak ze strany rodičů, tak ze strany pedagogických pracovníků.
Abstrakt EN: Special training of sports talents has its risks. We have focused our research on the issue of neuroticism in pupils in sports classes as a result of the increased burden that they face. In this research will build on the concept of the Eysencks' neuroticism as predisposition to neurotic breakdown. The sample consisted of 615 respondents aged 11-14 years, including 315 children's of sports classes (77 children - swimming classes, 80 children - track-and-field athletics, 82 - hockey classes, 78 children - football class) and 300 children in control group classes. We found that the school sports classes are really overloaded and that they often violated principles of mental hygiene, both by parents and by teachers.
Klíčová slova

Zpět

Patička