Přejít k obsahu


Alternative methods for vibration analysis of friction blade coupling

Citace:
BYRTUS, M., ZEMAN, V. Alternative methods for vibration analysis of friction blade coupling. In Dynamika strojů 2012 = Dynamics of Machines 2012. Praha: neuveden, 2012. s. 23-28. ISBN: 978-80-87012-39-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Alternative methods for vibration analysis of friction blade coupling
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: neuveden
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D. , Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc.
Abstrakt CZ: Je odvozen zjednodušený model dvou lopatek spojených třecí vazbou a je použit pro analýzu kmitání. Vibrační analýza je zaměřena na hledání existujících periodických řešení chápaných jako volné kmitání systému. Pro numerickou realizaci je použita metoda oblouku (arc-length continuation) k nalezení odpovídajících parametrů, pro něž periodická řešení existují.
Abstrakt EN: A simplified model of two blades connected with friction coupling is derived and used for vibration analysis. The vibration analysis is focused on searching of existing periodical solutions given by free vibration of the system. A numerical continuation method is applied to find appropriate parameters for which different periodic solution exist.
Klíčová slova

Zpět

Patička