Přejít k obsahu


Bibliometric analysis of CiteSeer data for countries

Citace:
FIALA, D. Bibliometric analysis of CiteSeer data for countries. Information Processing and Management, 2012, roč. 48, č. 2, s. 242-253. ISSN: 0306-4573
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bibliometric analysis of CiteSeer data for countries
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje výsledky naší analýzy dat z digitální knihovny CiteSeer. Nejprve jsme data prozkoumali z hlediska internetových domén prvního řádu, ze kterých byla stažena. Potom jsme změřili podíly zemí na celkovém počtu publikací v CiteSeeru a porovnali je s podíly zjištěnými z etablovaných bibliografických databází Web of Science a Scopus. A nakonec jsme se zaměřili na analýzu publikací a jejich citací agregovaných podle zemí. Několika nerekurzivními a rekurzivními metodami, jako je počítání citací nebo PageRank, jsme vygenerovali žebříčky nejvlivnějších zemí v informatice. Došli jsme k závěru, že ačkoliv jsou východoasijské země v CiteSeeru zastoupeny nedostatečně, jeho data se spolu s dalšími zavedenými bibliografickými databázemi dají úspěšně používat pro porovnání produktivity a kvality výzkumu v jednotlivých zemích.
Abstrakt EN: This article describes the results of our analysis of the data from the CiteSeer digital library. First, we examined the data from the point of view of source top-level Internet domains from which the data were collected. Second, we measured country shares in publications indexed by CiteSeer and compared them to those based on mainstream bibliographic data from the Web of Science and Scopus. And third, we concentrated on analyzing publications and their citations aggregated by countries. This way, we generated rankings of the most influential countries in computer science using several non-recursive as well as recursive methods such as citation counts or PageRank. We conclude that even if East Asian countries are underrepresented in CiteSeer, its data may well be used along with other conventional bibliographic databases for comparing the computer science research productivity and performance of countries.
Klíčová slova

Zpět

Patička