Přejít k obsahu


On Computing Approximate Parameterizations Of Algebraic Surfaces

Citace:
BIZZARRI, M., LÁVIČKA, M. On Computing Approximate Parameterizations Of Algebraic Surfaces. In Aplimat 2012 - Proceedings of the International Conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava, 2012. s. 347-357. ISBN: 978-80-89313-58-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Computing Approximate Parameterizations Of Algebraic Surfaces
Rok vydání: 2012
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava
Autoři: Mgr. Michal Bizzarri , RNDr. Miroslav Lávička Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto článku prezentujeme algoritmus, který lze použít pro výpočet aproximační parametrizace algebraických ploch. Algoritmus je založen na určení topologického grafu dané plochy a následném nahrazení trojúhelníkových stěn vhodnými trojúhelníkovými Bézierovými pláty. Výpočet topologického grafu plochy S je založen na stanovení kritických křivek plochy S.
Abstrakt EN: In this paper we present a novel approach which can be used for computing approximate parameterizations of algebraic surfaces. The algorithm is based on determining the topological graph of a given surface and replacing its triangular faces by suitable triangular Bézier patches. The computation of the topological graph of S is based on determining the critical curves of S and computing their topological graphs. The union of the specially constructed topological graphs of the critical curves of S leads to the topological graph of S.
Klíčová slova

Zpět

Patička