Přejít k obsahu


Vliv vůle ve vedení pohyblivé traverzy na naklopení lisu při excentrickém kování

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., RÁŽ, K. Vliv vůle ve vedení pohyblivé traverzy na naklopení lisu při excentrickém kování. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of clearance in movable cross beam guidance on press tilt during eccentric forging
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž
Abstrakt CZ: V práci se zabývá popisem vlivu vůle ve vedení pohyblivé traverzy na chování hydraulického lisu pro volné kování při excentrickém zatížení. Míru tohoto vlivu jsme stanovili na základě virtuálních modelů s různě nastavenými hodnotami vůle ve vedení pohyblivé traverzy.
Abstrakt EN: The paper deals with the description the guidance of the movable cross beams influence clearance on the behavior of the hydraulic press for free forging the eccentric load. Size of this effect, we determined the virtual models with different clearance values will set the guidance of the movable cross beams.
Klíčová slova

Zpět

Patička