Přejít k obsahu


Vliv konstrukčního provedení sloupů na vlastnosti rámu hydraulického lisu

Citace:
ČECHURA, M., RÁŽ, K. Vliv konstrukčního provedení sloupů na vlastnosti rámu hydraulického lisu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 23 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Columns design influence on hydraulic press frame design
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž
Abstrakt CZ: Při konstrukci hydraulických lisů sloupové konstrukce je možné navrhnout několik možností variant. V rámci prací na grantu MPO jsme se rozhodli porovnat všechny konstrukční varianty pro jeden typ lisu. Tato analýza je obsahem této zprávy.
Abstrakt EN: The design of hydraulic pressescolumn construction is possible to propose several possible variants. The work on MPO grant, we decided to compare all the structural variants of one type of press. This analysis is contained in this report.
Klíčová slova

Zpět

Patička