Přejít k obsahu


Vliv uložení plunžrů na naklopení lisu při excentrickém kování

Citace:
ČECHURA, M., KUBEC, V. Vliv uložení plunžrů na naklopení lisu při excentrickém kování. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 16 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Effect of plunger storage on press tilt during eccentric forging
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Václav Kubec Ph.D.
Abstrakt CZ: Vliv uložení plunžrů na činnost a zatěžování hydraulického lisu není zcela doposud prozkoumán, stále se vedou úvahy o jeho vhodnosti užívání a spolehlivosti jeho předpokládané funkce, a proto jsme se pokusili vliv tohoto způsobu uložení popsat.
Abstrakt EN: Effect of plunger storage on action hydraulic press is not yet fully explored, still leading reflections on the suitability of use and reliability of its expected functions and therefore we tried to influence this type of storage described.
Klíčová slova

Zpět

Patička