Přejít k obsahu


The Quantum of NLP, Cognitive Metaphor as a Mind Discovering Device

Citace:
MACHOVÁ, S., KLEČKOVÁ, J. The Quantum of NLP, Cognitive Metaphor as a Mind Discovering Device. In HEALTHINF 2012. Setúbal: SciTePress, 2012. s. 427-429. ISBN: 978-989-8425-88-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Quantum of NLP, Cognitive Metaphor as a Mind Discovering Device
Rok vydání: 2012
Místo konání: Setúbal
Název zdroje: SciTePress
Autoři: Mgr. Světlana Machová , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: Výzkum byl založen na komparativních poznatcích z kognitivní a komputační lingvistiky, filozofické a fenomenologické teorií mysli, moderních fyzikálních objevů a sémantiky přírodního jazyká, které se zabývá významy na kvantové úrovni. Tento pilotní výzkum byl vytvořen pro realizaci v oblasti umělé inteligence algoritmů metaphorického uvažování. Především zkoumáme výrazy popisující dimenzi vědomi v českém a anglickém jazyce. Data byla získána prostřednictvím on-line asociativního experiment odhalujicího latentní spojení mezi jednotlivými stavy mysli.
Abstrakt EN: Our research has been established on the comparative findings from cognitive and computational linguistics, philosophical and phenomenological mind’s theories, modern physics discoveries and the natural language semantics dealing with meanings on the quantum level, which is pilot research mentioned as “The Elegant Mind” project. This project was created for implementing in artificial intelligence metaphoric reasoning algorithms. We have been particularly studied expressions describing a realm of mind in Czech and English. The data has been acquired by online Free Association Experiment (FEA) to visualize the latent connection between particular states of mind. A multilingual mind semantic dependency networks founded on the knowledge based system of authentic association data has been generated by Gephi dynamic graphs.
Klíčová slova

Zpět

Patička