Přejít k obsahu


Possibility of identification of elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences

Citace:
ZAJÍČEK, M., DUPAL, J. Possibility of identification of elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences. Applied and Computational Mechanics, 2011, roč. 5, č. 2, s. 239-252. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Possibility of identification of elastic properties in laminate beams with cross-ply laminae stacking sequences
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Zajíček Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Jan Dupal
Abstrakt CZ: Cílem práce je ukázat možnosti identifikace elastických vlastností laminátových nosníků s křížovým uspořádáním vrstev za pomoci známých vlastních frekvencí. Tyto frekvence zde nejsou zjišťovány experimentálně, ale jsou vypočteny numericky s pomocí softwaru MSC.MARC. Následně jsou materiálové parametry konečně prvkového modelu využívajícího Euler-Bernoulli teorii hledány tak, aby byla nalezena dobrá shoda mezi vlastními frekvencemi modelu konečných prvků a frekvencemi určenými pomocí komerčního softwaru. Genetický a mikro-genetický algoritmus byl dále využit pro řešení inverzní úlohy nalezení materiálových vlastností.
Abstrakt EN: The goal of this work is to show the possibility of the identification of elastic properties in laminate beam specimen with cross-ply laminae stacking sequences using prescribed eigenfrequencies. These frequencies are not determined experimentally for the identification of laminate properties in this paper but they are calculated numerically with the help of the finite element software MSC.MARC. The composite material properties of a finite element model based on the Euler-Bernoulli theory have been subsequently tuned to correlate the determinate frequencies in cross-ply laminate beams with the natural frequencies established by the software package. A real-coded genetic algorithm and a uniform-micro genetic algorithm are applied as the inverse technique for the identification problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička