Přejít k obsahu


Nic nedojde k zmaření (K motivickým souvislostem Erbenova "majestátu zákona")

Citace:
VIKTORA, V. Nic nedojde k zmaření (K motivickým souvislostem Erbenova "majestátu zákona"). Z Českého ráje a Podkrkonoší, 2011, roč. 24, č. Supplementum 14, s. 18-24. ISSN: 1211-975X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nothing will be gone to ruin (on the motif connections of Erben’s “Majesty of the law”)
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: K. J. Erben se řadí do dvou osových souvislostí národního obrození. Ve vertikální, časové osu uzavírá trojici J. Kollár, K. H. Mácha (K. J. Erben). Horizontální osu, překračující hranice národního obrození, tvoří trojici spolu s B. Němcovou a K. Havlíčkem Borovským. V těchto souvislostech přichází Erbenovo dílo s novým pojetím významu prostoru a času. Zvláštní význam získává morální imperativ, který se brání proklamativnosti i didaktičnosti. Napětí mezi trestem a odpuštěním, životem a smrtí, zločinem a vyviněním nabývá smysl ve statické monolitičnosti, která modifikuje postavu poutníka podobně jako motiv cesty.
Abstrakt EN: In the works of K. J. Erben, there the revival conception of time and space culminated. The poet was anchored in the contemporariness which tied him from ethical point of view. He was anchored also in the past – irrevocable and mythical. According to him, the future has the double outcomes – either in the trust, hope and forgiveness, or in the uncertainty and mysteriousness, the unambiguity of the punishment. The space keeps tight, static and constant in its stability.
Klíčová slova

Zpět

Patička