Přejít k obsahu


Zkoumání vlivů produktových inovací na ergonomii

Citace:
BUREŠ, M. Zkoumání vlivů produktových inovací na ergonomii. In Ergonómia 2011 - Trendy ergonómie v automobilovom priemysle. Žilina: CEIT, 2011. s. 9. ISBN: 978-80-970974-0-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Examining the effects of product innovations in ergonomics
Rok vydání: 2011
Místo konání: Žilina
Název zdroje: CEIT
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D.
Abstrakt CZ: Inovace jsou jednou ze základních zbraní v konkurenčním boji. Úspěch podniku na trhu je mnohdy určován právě schopností s jakou dokáže inovovat svoje výrobky. Ačkoliv jsou inovace velmi důležité, je třeba s nimi nakládat s opatrností. Tento článek se snaží poukázat na vztah inovací k ergonomii. Řada jak produktových tak procesních inovací může vyvolat stavy, které se negativně projeví v ergonomii pracoviště. Cílem tohoto článku je právě demonstrace této závislosti.
Abstrakt EN: Innovations are one of the key weapons in the competitive struggle. The success of the company on the market is very often determined by the ability with which the company can innovate its products. Although the importance of innovation is indisputable, they have to be treated with caution. This article seeks to highlight the connections between innovations and ergonomics. A number of both product and process innovations may produce conditions that might affect the workplace ergonomics in the bad way. The aim of this article is a demonstration of this dependence.
Klíčová slova

Zpět

Patička