Přejít k obsahu


Návrh magnetického ložiska

Citace:
BARTOŇ, L. Návrh magnetického ložiska. In Sborník referátů. Ostrava: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, 2011. s. 29-30. ISBN: 978-80-248-2450-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design of active magnetic bearing
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - TU Ostrava
Autoři: Ing. Lukáš Bartoň
Abstrakt CZ: Článek popisuje podpůrný konstrukční software pro navrhování zařízení s aktivními magnetickými ložisky. Výpočet aktivního magnetického ložiska vyžaduje mnoho komplexních výpočtů, které konstruktér bez hlubších znalostí neumí provést. Popisovaný program pomáhá provést celý předběžný výpočet ložiska bez potřeby hlubších znalostí v dané problematice.
Abstrakt EN: This paper describes supporting software for designers for modelling devices with active magnetic bearings. Modelling active bearings needs many complex calculations witch not all designers are able to solve. A computer program was written for help with these calculations.
Klíčová slova

Zpět

Patička