Přejít k obsahu


Nové trendy v podnikové ekonomice v teorii a praxi v přeshraničním srovnání

Citace:
Cimler, P. Nové trendy v podnikové ekonomice v teorii a praxi v přeshraničním srovnání. Mariánské lázně, 14.04.2011 - 16.04.2011.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New trends of business management in theory and practice in cross-boarder comparison
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Této mezinárodní vědecké konference se zúčastnilo více jak 50 účastníků z řad předních odborníků na danou problematiku z obou stran hranice a to jak akademičtí pracovníci, tak zástupci podnikové praxe, ale významně byli zastoupeni i studenti, kteří rovněž prezentovali výstupy výzkumů či části svých bakalářských, diplomových a disertačních prací. Časový harmonogram konference byl koncipován s přihlédnutí k tematickému zaměření příspěvků tak, aby dané téma bylo prezentováno z pohledu české i saské strany a doplněno diskusí. Mezi nejzajímavější trendy současné podnikové praxe bychom bezesporu měli zařadit: total cost of ownership koncept, guerrilla marketing, customer relationship management, příhraniční spolupráce institucí a podniků, oceňování podniků, talent management, interkulturní management a mnoho dalších.
Abstrakt EN: On April 14–16, 2011, Mariánské Lázně hosted a conference called “New trends of business management in theory and practice in cross-border comparison”, attended by a number of experts as well as students from Czech and German universities and their research centers. The aim of the conference was mainly the exchange of experience with and the results of university research in the areas of business economics, management, marketing, financing and other areas on both sides of the border. A significant asset at the conference was also the students’ participation – their contributions, questions, as well as their orientation towards research into selected issues. The thematic focus was topical, considering the changes and developmental problems of the global economy and their impact on the business sector, which is faced with the search for new approaches, in which universities and their research play a significant role.
Klíčová slova

Zpět

Patička