Přejít k obsahu


Přípravek k vyjímání vodícího pouzdra pístu multiplikátoru

Citace:
KROTÁK, S., DUNÍK, M. Přípravek k vyjímání vodícího pouzdra pístu multiplikátoru. Praha, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The preparation for the extraction of the guiding bush of the multipliers piston
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Stanislav Kroták , Ing. Miroslav Duník
Abstrakt CZ: Navržené technické řešení se týká realizace univerzálního přípravku, který je primárně určený k vyjímání kalených vodících pouzder pístu u multiplikátorů např. izostatických lisů. Součástí izostatických lisů bývá i tlakový multiplikátor jako převaděč a násobič tlaku pracovní emulze. Nedílnou součástí multiplikátoru je i vodící pouzdro pístu. Protože izostatické lisy bývají větších rozměrů, jsou i multiplikátory a potažmo vodící pouzdra značně rozměrné a tedy těžká. Vyjmutí rozměrného a těžkého pouzdra z válce multiplikátoru je značně komplikované bez speciálních pomůcek, protože vodící pouzdro nemá kromě dvou závitových děr žádná záchytná oka nebo jiné tvarové výstupy pro uchycení a vytažení. Funkce navrženého přípravku spočívá v tom, že umožňuje souosé upevnění k vodícímu pístu a následně jeho vytažení.
Abstrakt EN: The designed technical solution relates to the implementation of a universal product that is primarily intended for removing hardened piston guide bushes by the multipliers such as isostatic presses. Part of isostatic presses is a pressure multiplier as a convertor and press multiplier of working emulsion. An integral part of the multiplier is a piston guide bush. Multipliers and the guide bushes must be large and heavy, because isostatic presses are large. Removing of the large and heavy bush from the multiplier´s cylinder is very comlicated without special equipments, because the guide bush has only two tapped holes and has no catching springles or other forming pilasters for the gripping and withdrawal. The function of the designed product is that it allows the coaxial mounting to the piston and then its withdrawal
Klíčová slova

Zpět

Patička