Přejít k obsahu


Half–linear Sturm–Liouville problem with weights

Citace:
KULIEV, K., DRÁBEK, P. Half–linear Sturm–Liouville problem with weights. Bulletin of the Belgian Mathematical Society – Simon Stevin, 2012, roč. 19, č. 1, s. 107-119.
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Half–linear Sturm–Liouville problem with weights
Rok vydání: 2012
Autoři: Komil Kuliev Ph.D. , Prof. RNDr. Pavel Drábek DrSc. ,
Abstrakt CZ: Dokazujeme nutné a postačující podmínky pro diskrétnost množiny všech vlastních čísel kvazilineární úlohy s lokálními integrovatelnými váhami. Náše podmínky se objevují jako ekvivalentní podmínky pro kompaktní vnoření Sobolového prostoru do Lebesguevého prostoru. Každé vlastní číslo je typu Ljusternik-Schnirelmana.
Abstrakt EN: We prove a necessary and sufficient conditions for discreteness of the set of all eigenvalues (with the usual Sturm–Liouville properties) of half–linear eigenvalue problem with locally integrable weights. Our conditions appear to be equivalent to the compact embedding of certain weighted Sobolev and Lebesgue spaces. Every eigenvalue allows the variational characterization of Ljusternik–Schnirelmann type.
Klíčová slova

Zpět

Patička