Přejít k obsahu


ORGANON: Learning Manangement System for Basic Logic Courses

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L., LANG, J. ORGANON: Learning Manangement System for Basic Logic Courses. In Tools for Teaching Logic. Heidelberg: Springer, 2011. s. 46-53. ISBN: 978-3-642-21349-6 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ORGANON: Learning Manangement System for Basic Logic Courses
Rok vydání: 2011
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D. , Ing. Jaroslav Lang
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje nový e-learningový systém ORGANON vyvinutý na katedře filosofie Západočeské univerzity v Plzni pro potřeby výuky logiky. Narozdíl od obvyklých e-learningových systémů vytvořených pro potřeby předmětů encykolepedického charakteru testovatelných prostřednictvím testových otázek, je tento systém schopen nakládat s úlohami výpočtového a kontrukčního charakteru. Obsahuje přesně strukturovanou databázi příkladů a je schopen tyto úlohy řešit, vysvětlovat, kontrolovat, opravovat i hodnotit. Narozdíl od obvyklých didaktivckých softwarů je naopak schopen obhospodařovat admininstrativní stránku výuky, zejména zadávání individuální samostatné prace, její vybírání, kontrolování a vyhodnocování včetně data-miningu. Systém tak splňuje dva hlavní požadavky - pomáhá studentům při jejich samostudiu a pomáhá vyučujícím s přípravou a správou výuky včetně základních konzultací.
Abstrakt EN: Tha paper introduces the new e-learning system ORGANON, designed for teaching logic and developed at the Department of Philosophy at the Universtity of West Bohemia in Pilsen. Unlike regular e-learning systems it is able to handle logic exercises including correcting, grading and providing elementary fedback. Unlike regular didactic logic software it is able to handle the administration of teaching, namely assigning individual homework, collecting delivered homework, grading, storing achieved results and providing data-mining. Hence the web tutor fulfils two requirements: it helps students during their study to practice exercises on their own and it helps teachers to diminish the burden of teaching administration and trivial consultations.
Klíčová slova

Zpět

Patička