Přejít k obsahu


E-learning Support for Logic Education

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L., DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M., MENŠÍK, M. E-learning Support for Logic Education. In Digital Enterprise and Information Systems. Heidelberg: Springer, 2011. s. 560-568. ISBN: 978-3-642-22602-1 , ISSN: 1865-0929
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: E-learning Support for Logic Education
Rok vydání: 2011
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D. , Doc. RNDr. Marie Duží Ph.D. , Mgr. Martina Číhalová , Mgr. Marek Menšík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje dva e-learningové systémy eLogiku a ORGANON. Oba jsou vytvořeny pro potřeby výuky logiky. ORGANON, vyvíjený na katedře filosofie Západočeské univerzity v Plzni, primárně usiluje o procvičování samostatného řešení úloh a seznámení se s logickým formalismem prostřednictvím interaktivních cvičení. Systém eLogika je naopak nástrojem automatického testování znalostí studentů včetně generování zkuškových testů. Závěrem jsou představeny data-miningové nástroje umožňující adaptovat e-learningové systémy na schopnost učit se konkrétního studenta.
Abstrakt EN: In this paper we introduce two e-learning systems, namely eLogika and (LMS) ORGANON. Both systems are apt for teaching logic and should improve the quality of the teaching. The ORGANON system is primarily aimed at solving tasks and practicing logical formalisms by means of interactive exercises. The eLogika system is intended to support effective automated testing of students’ knowledge together with automatic generation of suitable exam tests. We also describe the application of data-mining methods which can contribute to the improvement of e-learning systems by adjusting particular tests in accordance with students’ capabilities and needs.
Klíčová slova

Zpět

Patička