Přejít k obsahu


Automatický generátor simulací řízení výtahů ve výškových budovách

Citace:
HOŘEJŠÍ, P., HOŘEJŠÍ, J. Automatický generátor simulací řízení výtahů ve výškových budovách. In Modelování a optimalizace podnikových procesů 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0060-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automatic Simulations Generator for Lift Control In High-Rise Buildings
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Ing. Jana Hořejší
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo zpracovat a analyzovat modely pro různé strategie řízení výtahů ve výškových budovách v simulačním nástroji Rockwell ARENA. Hlavním východiskem práce byla případová studie zpracovaná ve spolupráci s Manchester Metropolitan University. Cílem této studie bylo porovnání vhodnosti různých strategií pro řízení výtahu v konkrétní budově. Další práce pak spočívala v zobecnění a parametrizování vybrané strategie pro výškové budovy, kde počet výtahů i pater je parametr zadaný uživatelem. Bylo vytvořeno vývojové uživatelské prostředí, v němž je možné automaticky sestavit simulační model pro konkrétní budovu s určitým počtem pater. Funkčnost referenčních modelů i vývojového prostředí byla ověřena experimenty.
Abstrakt EN: The goal of this work was to analyse models for different lift dispatcher systems in high-rise buildings in a simulation software package ARENA. The main input for this work was a case study which was developed in collaboration with Manchester Metropolitan University. The main goal of this input project was to analyse a simulate possibilities and advantages of different lift dispatcher systems. The following work was the primary goal to make generalization for reference strategy where the count of lifts and storeys is a customizable number. There was a graphical user interface developed which can automatically construct a simulation model for a particular building. Functionality was evaluated with experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička