Přejít k obsahu


Gliding Discharges in Rotary Machine Insulation – Diagnostics, Simulation and Measurement

Citace:
HAMAR, R., TRNKA, P. Gliding Discharges in Rotary Machine Insulation – Diagnostics, Simulation and Measurement. In Electric Power Engineering and Ecology - Selected Parts II. Praha : BEN - technická literatura, 2011, s. 76-85. ISBN: 978-80-7300-418-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Gliding Discharges in Rotary Machine Insulation – Diagnostics, Simulation and Measurement
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: BEN - technická literatura
Autoři: Ing. Roman Hamar Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Trnka Ph.D.
Abstrakt CZ: Při provozu elektrických zařízení vyšších výkonů i provozních napětí se stále setkáváme s problematikou výbojové činnosti. Její negativní účinky jsou již poměrně známy, určitá opatření při výrobě vysokonapěťových strojů byla přijata. Studie poměrů v namáhaném místě izolačního systému, tedy výstupu vodiče z drážky statoru točivého stroje, je popisována v tomto článku. Jedná se o simulaci rozložení elektrického pole v uspořádání, které co nejvíce odpovídá skutečnosti. Problémové místo je zde identifikováno jak simulací elektrického pole, tak praktickým měřením.
Abstrakt EN: The issue of discharge activity is constantly encountered when operating electric devices of higher performances as well as higher working voltages. This paper provides a study of conditions in the stressed place of an insulation system, i.e. in a conductor outlet from a rotary machine stator slot. The simulation of an electric field distribution presented in this article is aimed to match reality as closely as possible. The trouble spot is located by both an electric field simulation and a practical measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička