Přejít k obsahu


Záhadná fortifikace u Bochova

Citace:
HLOŽEK, J., KAREL, T., KLSÁK, J., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L., TAJER, J. Záhadná fortifikace u Bochova. In Dějiny staveb 2011. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2012. s. 247-254. ISBN: 978-80-87170-19-9 , ISSN: 1803-0777
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mystery Fortification by Bochov
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Klub Augusta Sedláčka
Autoři: Mgr. Josef Hložek Ph.D. , Tomáš Karel , Mgr. Jiří Klsák , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , Mgr. Luděk Krčmář , Bc. Jan Tajer
Abstrakt CZ: Interdisciplinární zpracování nově objevené pozdněstředověké fortifikované lokality u Bochova (okr. Karlovy Vary). Pozornost je věnována její interpretaci, včetně snahy o podchycení sídelního vývoje širší oblasti, zejména s přihlédnutím k problematice městské lokace Bochova, včetně právních otázek s ní souvisejících.
Abstrakt EN: Interdisciplinary treatment of newly discovered sites in the fortified pozdněstředověké Bochov (district of Karlovy Vary). Attention is given to its interpretation, including efforts to capture the residential development of the wider area, particularly with regard to the issue of urban Bochov locations, including legal issues relating to it.
Klíčová slova

Zpět

Patička