Přejít k obsahu


Těžký průběh varicely v graviditě zapříčiněný sekundárním imunodeficitem

Citace:
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J., ŠPALKOVÁ, V., TREJBALOVÁ, L. Těžký průběh varicely v graviditě zapříčiněný sekundárním imunodeficitem. Florence, 2010, roč. 6, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1801-464X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Severe varicella in pregnancy caused by secondary immunodeficiency
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei , Mgr. Bc. Jana Holoubková DiS. , Věnceslava Špalková , Lenka Trejbalová
Abstrakt CZ: Autoři popisují průběh hospitalizace 31leté ženy s rizikovou graviditou z důvodu morbus Crohn, která je dlouhodobě léčena imunosupresivy. Krátce před porodem byl její zdravotní stav zkomplikován exantémovým onemocněním, později diagnostikovaným jako varicela. Průběh onemocnění byl komplikován závažnou sepcí s multiorgánovým selháním, syndromem dechové tísně (ARDS) a generalizací infekce vyvolené virem varicella zoster (VZV) s postižením centrálního nervového systému. Z těchto důvodů byla pacientka krátce po porodu přeložena na Anesteziologicko-resuscitační kliniku (ARK) a následně Infekční kliniku, kde se její život ohrožující stav podařilo postupně zvládnout a pacientku následně propustit do domácího ošetřování.
Abstrakt EN: Authors report hospitalization process of the women, age 31. Patient experienced high-risk pregnancy by reason of Morbus Crohn. Patient was treated by the immunosuppressive therapy in a long term. Health condition had been shortly before the childbirth complicated by an exanthema which was later on diagnosed as the varicella. Course of disease was comlicared by the significant sepsis with a multi-organ failure, the Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) and and the generalization of the Varicella-Zoster Virus (VZV) Infection together with the affection of the Central Nervous System (CNS). For these reasons, the patient was shortly after the childbirth transferred to the Clinic for anaesthesiology and resuscitation and later on to the Infection clinic. There the life threateninghealth conditions were managed and the patient was discharged from the hospital to the home care.
Klíčová slova

Zpět

Patička