Přejít k obsahu


The Quantum of Language: A Metaphorical View of Mind Dimension

Citace:
MACHOVÁ, S., KLEČKOVÁ, J. The Quantum of Language: A Metaphorical View of Mind Dimension. In Intelligent Information and Database Systems. Heidelberg: Springer, 2012. s. 163-168. ISBN: 978-3-642-28492-2 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Quantum of Language: A Metaphorical View of Mind Dimension
Rok vydání: 2012
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Mgr. Světlana Machová , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: V tomto článku se zaměřujeme na metafory stavů vědomí, skryté dimenze lidské mysli a její interakce se světem. Cílem projektu bylo vytvořit nový model reprezentace znalostí. Získané údaje naznačují, že sémantika metaforické sebereflexe mysli úzce koreluje s fenomény kvantového „entanglmentu“. Vytvořené sémantické sítě nám dávají jedinečnou příležitost představit a vizualizovat pravděpodobnostní obraz lidské mysli jako prototypu pro umělou intelligenci.
Abstrakt EN: In this article, we are focusing on metaphor of mental states examining hidden dimension of the human mind and its interaction with a world. Our natural language research methodology were included constructing a database of metaphorical stimuli, randomly presenting these to participants, and tabulating FAE responses both by participant and by the stimulus, analyzed by frequency of semantic type. The project aimed to produce a new model of knowledge representation. Acquired data suggest that mind’s metaphoric self-reflection semantics closely correlate with entangled quantum particles and light binding phenomena. Created semantic network gave us a unique opportunity to visualize the probabilistic picture of mind itself within an interdisciplinary approach of cognitive and computational networking studies.
Klíčová slova

Zpět

Patička