Přejít k obsahu


K prezentaci skloňování číslovek ve vybraných českých gramatikách

Citace:
HRDLIČKA, M. K prezentaci skloňování číslovek ve vybraných českých gramatikách. Issledovanija po slavjanskim jazykam, 2011, roč. 16, č. 1, s. 151-155. ISSN: 1226-2323
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To Presentation of Numerals Inflection in Selected Czech Grammars
Rok vydání: 2011
Místo konání: Seul
Název zdroje: Kopjejskaja asociacia slavistov
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Skloňování českých číslovek patří mezi mimořádně obtížné kapitoly formální morfologie současného českého jazyka. Je známou skutečností, že problémy se spisovnou deklinací českých numerálií mají vedle zahraničních bohemistů také mnozí rodilí mluvčí. Ptáme-li se po příčinách současné neutěšené situace, je třeba zmínit několik různorodých faktorů a jejich různě závažný podíl na ní.
Abstrakt EN: Czech numerals inflection among the extremely difficult chapter of formal morphology of contemporary Czech language. It is a known fact that problems literary declinations Czech numerals have besides foreign Bohemists also many native speakers. When asking about the reasons for the current dismal situation, it is worth mentioning a few of various factors and their various significant contribution to the situation.
Klíčová slova

Zpět

Patička