Přejít k obsahu


Nominativ (přednáška pro virtuální frekventanty LŠSS)

Citace:
HRDLIČKA, M. Nominativ (přednáška pro virtuální frekventanty LŠSS). In Psáno do oblak : sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha : Karolinum, 2011, s. 299-305. ISBN: 978-80-246-1925-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Nominative Case (a lecture for virtual participants of the Summer School of Slavic Studies)
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Nominativ hraje v komunikaci různé role. V článku se zaměřuji na vybrané lingvodidaktické otázky, na syntaktickou funkci nominativu ve spojení s prezentací nominativu ve sféře češtiny jako cizího jazyka. Probírají se významy nominativu i jeho konkurence jak s vokativem, tak s instrumentálem.
Abstrakt EN: In communication the nominative case performs different roles. In my article I focus on selected linguodidactics issues, on syntactic functions of the nominative connected with the presentation of the nominative case in the field of Czech as a foreign language. It discusses as well the competition of the nominative case on one hand and the vocative and instrumental cases on the other hand.
Klíčová slova

Zpět

Patička