Přejít k obsahu


Religiozita Cikánů v ČR: Konceptuálně-metodologické poznámky

Citace:
JAKOUBEK, M., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Religiozita Cikánů v ČR: Konceptuálně-metodologické poznámky. Český lid (Etnologický časopis), 2011, roč. 4, č. 98, s. 359-378. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Religiosity of the Gypsies in the Czech Republic: Conceptual and Methodological Considerations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Etnologický ústav Akademi věd České republiky
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D. , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se pokouší o shrnutí dosavadních prací na téma romské/cikánské religiozity v kontextu České a (do určité míry také Slovenské) republiky. Autoři analyzují tendence, s nimiž je možné se v daných textech setkat a navrhují možnosti dalšího bádání na poli této problematiky.
Abstrakt EN: The goal of the text is to sum up the existing works on religion and religiosity of the Gypsies in the Czech Republic and, to a certain extent, also in the Slovak Republic. We summarize the tendencies to be found in the academic texts on this topic and propose the positive way for the future studies and texts, which consists in the clear definition of the subject matter, and explicit use of the conceptual tools and theories.
Klíčová slova

Zpět

Patička